FTX-system förbättrar inomhusmiljön och återvinner värmen

När det gäller att åtgärda brister i inomhusmiljön erbjuder vi flera flexibla lösningar, skräddarsydda för just din bostad. Vi ser till att optimera funktion med diskreta installationer, vare sig det gäller ventilation med fläktar och ventiler eller ett så kallat återvinningssystem – ett FTX-system.

Med ett FTX-system lyckas vi återvinna 85 procent av värmen i luften, vilket ger både en god ekonomi och en energieffektiv lösning som är positiv för klimatet. 

Den fuktiga luften från badrum, tvättstuga och kök evakueras in i ett aggregat. Värmen i frånluften växlas i aggregatet till ny frisk uteluft som därefter fördelas i bostaden. På så vis behöver inte energi användas för att värma upp utomhusluften, utan den befintliga värmen från huset återvinns på ett effektivt sätt. Ytterligare en fördel med FTX-system är att huset får en konstant temperatur oavsett utomhustemperatur och kallras.

FTX-system kan också utrustas med filter för exempelvis pollen om det finns pollenallergiker i hushållet.

Lång erfarenhet av installation i villor

Med lång erfarenhet har vi den kunskap som krävs för att installera FTX-system i olika typer av hus och konstruktioner. Alla hus är olika och vår ambition är att alltid genomföra diskreta installationer som naturligt smälter in i interiören.

Polygon och AK-konsult är auktoriserade montörer av FTX-system från fabrikatet Swegon. Swegons FTX-system tillverkas i Sverige och är tysta och rejäla jämfört med många andra alternativ på marknaden. Efter att ha installerat en lång rad FTX-system från Swegon har vi också kunnat konstatera att företaget erbjuder bra support och service. Det är en stor trygghet för både oss och våra kunder.