Ventilation

Har du problem med fukt, mögel, dålig luft eller lukt? Då kan Polygon och AK-konsult hjälpa dig att skapa en sund boendemiljö för dig och din familj.

Ventilera alla rum

Efter energikrisen på 70-talet började vi bygga täta och energisnåla hus utan den naturliga ventilation som funnits tidigare. Vi duschar, tvättar, lagar mat och vistas inomhus mer än någonsin förr. När fukten kondenserar i husets konstruktion kan det orsaka röta, fuktskador och mögel med hälsoproblem som följd. Många material avger ämnen som kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan, något som förvärras vid hög fukthalt. 

Med hjälp av tilluftsventiler, mekanisk frånluftsventilation eller energisnål värmeåtervinning kan du stoppa fuktproblemen och radikalt förbättra luften i huset. Polygon och AK-konsult installerar och utför nödvändiga åtgärder.

Ta hand om vinden

Allmänventilationen kan också påverka vinden. Mögel- och rötskadade yttertak kan bero på dålig ventilation i bostaden. Äldre hus saknar ofta ångspärr i innertaket under vindsisoleringen. Varm och fuktig inomhusluft kan ta sig upp till vinden genom otätheter och springor. Eftersom vinden är kall, kyls luften ner, kondenserar på yttertakets insida och leder till mögel och röta.

Vi sanerar och förebygger skador på vinden. I svåra fall kan en vindsavfuktare vara lösningen. Den omvandlar den fuktiga luften till torr luft som används för att ventilera vinden. Du slipper tak som ruttnar och kostsamma reparationer.