Ventilerat golv

Många hus byggda från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet har uppreglade golv. De uppreglade golven är byggda på betongplattan som ofta ligger direkt på marken utan isolering eller fuktspärr. Detta kan leda till fuktproblem.

Det är framför allt konstruktioner utförda enligt principen betongplatta med överliggande isolering som får fuktproblem. Fukt från marken kan tränga upp i betongplattan och i värsta fall vidare upp i bjälklaget och golvet som är av trä. Trä möglar när den relativa fuktigheten överstiger cirka 70 %. I många fall leder detta till mikrobiella (mögel) skador som luktar illa och som i sin tur påverkar inomhusmiljön negativt.

Ventilera mera

Ventilerade golv används i småhus som har en fuktig oisolerad betongplatta. Fukten skapar ett klimat som är gynnsamt för mikrobiell påväxt i ovanliggande konstruktioner, med dålig lukt som följd. 

Att avlägsna betongplattan är ett stort ingrepp och för att undvika den åtgärden kan ett ventilerat övergolv alternativt en luftspaltsbildande matta monteras ovanpå betongplattan. I mellanrummet mellan betongplattan och regelgolvet eller distansmattan installeras en mekanisk frånluftsventilation som evakuerar den fuktiga luften som avges från betongplattan. 

Därefter kan trägolv eller annan typ av golv läggas ovanpå konstruktionen utan att riskera fuktproblem. Fläkten i ventilerade golv är i stort sett ljudlös och mycket lämplig för inomhusmiljö.

Kontakta oss på Polygon och AK-konsult så slipper du fukt och mögel i dina fina trägolv!

icon
Varför välja Polygon

I över 60 år har Polygon och AK-konsult framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten och fukt. Kontakta oss så slipper du fukt och mögel i dina fina trägolv!