Fukt

Fukt

Alla typer av fuktmätningar 

För att påvisa fuktnivåer och skador eller riskområden utför AK-konsults fuktkonsulter fuktmätningar i betong och andra byggnadsmaterial. 

Några av de vanligaste fuktmätningarna är relativ fuktighet (RF), fuktkvot och kapillär mättnadsgrad (KMG). 

RBK-auktoriserade kontrollanter 

Flera av våra medarbetare är RBK-auktoriserade fuktkontrollanter. Det innebär att konsulterna är utbildade och godkända av Rådet för Byggkompetens för att utföra mätningar av relativ fuktighet (RF) i betong. 

När vi gör en RBK-mätning följer vi riktlinjerna i Hus AMA när vi utför mätningen och i dokumentationen som du får av oss.