Fuktlaboratorium

Fuktlaboratorium

Specialiserat fuktlaboratorium 

I våra egna lokaler har vi ett eget fuktlaboratorium som är auktoriserat av Rådet för Byggkompetens (RBK). 

I laboratoriet kan vi med mycket hög noggrannhet bestämma olika fuktrelaterade värden i byggnadsmaterial: 

  • Relativ fuktighet (RF) 
    RF anger den relativa fuktigheten i materialets luftporsystem. I vårt laboratorium utgår vi från RBK:s riktlinjer när vi bestämmer RF-värdet.
  • Fuktkvot 
    Ett sätt att mäta mängden vatten i förhållande till mängden torrt material.
  • Kapillär mättnadsgrad (KMG) 
    Beskriver hur mycket vatten ett prov innehåller i förhållande till den maximala mängd vatten det kan suga upp kapillärt.

Standardiserade mätmetoder ökar säkerheten

I linje med RBK:s krav kontrollerar och kalibrerar vi regelbundet mätutrustningen i laboratoriet. Vi använder standardiserade NORDTEST-metoder för att bestämma fuktkvot och kapillär mättnadsgrad.