Fuktmätning i nyproduktion

Fuktmätning i nyproduktion

Fuktmätning i betong och avjämningsmassor

Polygon och AK-Konsult har auktoriserade tekniker som kan utföra RBK-provtagningar och GBR-mätningar.

Rådet för Byggkompetens (RBK) har fastställt ett system för fuktmätning i betong och våra fuktkontrollanter följer den detaljerade manualen till punkt och pricka med tanke på mätdjup och standardiserade mätmetoder. Det är din garanti för att mätfel undviks. Varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt sätt enligt RBK:s manual.

På motsvarande sätt utför vi GBR-mätningar av en RBK-auktoriserad tekniker för fuktmätningar i avjämningsmassor enligt den fördefinierade standarden.