Fasta installationer

Med fast monterade ventilationsanläggningar eller avfuktare förbättrar Polygon och AK-konsult inomhusmiljön i framförallt villor och mindre fastigheter.

Bättre inomhusmiljö med fast installation av ventilation och avfuktare

Med fast monterade ventilationsanläggningar eller avfuktare förbättrar Polygon och AK-konsult inomhusmiljön i framförallt villor och mindre fastigheter.

Polygon och AK-konsult har genom förvärvet av Villaklimat skaffat sig kunskap och erfarenhet kring fasta installationer av ventilations- och avfuktningsanläggningar. Det innebär att vi nu kan erbjuda ett fullgott inomhusklimat i villor och mindre fastigheter som har brister i ventilationen.

Många av våra kunder har nyligen blivit ägare till en villa som är byggd för mer än 25 år sedan. Småhus från den här tiden har ofta bristfällig ventilation. Tilluftsventiler saknas och frånluften är vanligtvis självdrag, vilket innebär att luftutbytet i bostaden är dåligt och varierar över året.

Ett annat bekymmer är att dålig ventilation medför att varm, fuktig luft kan tränga upp på kallvinden med fuktproblem och mögelpåväxt som följd. Dagens villaägare har höga krav på kvaliteten i inomhusmiljön och är dessutom angelägna om att installera en energieffektiv lösning. Vi visar gärna förslag på lämpliga lösningar som passar för just era behov och er inomhusmiljö.

Läs mer om Fasta installationer