Ventilerat golv

Många hus byggda från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet har uppreglade golv. De uppreglade golven är byggda på betongplattan som ofta ligger direkt på marken utan isolering eller fuktspärr. Detta kan leda till fuktproblem.

Det är framför allt konstruktioner utförda enligt principen betongplatta med överliggande isolering som får fuktproblem. Fukt från marken kan tränga upp i betongplattan och i värsta fall vidare upp i bjälklaget och golvet som är av trä. Trä möglar när den relativa fuktigheten överstiger cirka 70 %. I många fall leder detta till mikrobiella (mögel) skador som luktar illa och som i sin tur påverkar inomhusmiljön negativt.

Ventilera mera
Det är oftast mycket billigare att ventilera det befintliga golvet än att riva upp det och lägga in ett nytt. Metoden är beprövad sedan många år med goda resultat – om golvventilationen blir noggrant och professionellt installerad. Många gånger blir betongplattans yta kontaminerad av mikroorganismer och kan därmed ge upphov till mycket kraftig lukt. Detta innebär alltså att även ett nytt golv måste ventileras. Med tanke på att en ventilationslösning bara brukar kosta en bråkdel av ett nytt golv, är det ofta ett mycket bra alternativ.

Kontakta oss på Polygon och AK-konsult så slipper du fukt och mögel i dina fina trägolv!