Fuktskadesamordning

Vi hjälper dig igenom skadehanteringsprocessen - från början till slut.

Service icon

Fuktskadesamordning

Vi hjälper dig igenom skadehanteringsprocessen - från början till slut.

Vi samordnar skadehanteringsprocessen

Är du styrelsemedlem i en bostadsrättsförening? Som fuktexperter finns vi alltid vid din sida! Skulle en fukt- eller vattenskada uppstå kan vi hjälpa dig att samordna skadehanteringsprocessen från första besiktning och skadeanmälan till rivning, torkning och återställning.

Det är en utmaning att företräda medlemmarna i en bostadsrättsförening. Många viktiga frågor att hitta svaret på och ett stort ansvar gentemot medlemmarna. Vi kan hjälpa dig att hålla ihop projektet från början till slut på ett smidigt sätt. 

imagej83gql.png 


Som Sveriges ledande expert på fukt- och inomhusmiljö hjälper vi er i de flesta situationer som uppstår.   

  • Vad gör vi när skadan uppstår?  
  • Hur anmäler vi till försäkringsbolaget?  
  • Hur kan vi med minsta påverkan för våra medlemmar och till bäst totalekonomi återställa skadan?  
  • Vilken byggentreprenör bör väljas för återuppbyggnad? 

 
Behöver du hjälp med ett helhetsgrepp om projektet? Kontakta någon av våra experter: 

Karl Åsberg 
karl.asberg@polygongroup.com 
010-451 5550 

Thomas Wahlberg  
thomas.wahlberg@polygongroup.com 
010-451 5518 

BEHÖVER DU HJÄLP ELLER HAR FUNDERINGAR? RING DYGNET RUNT!

020-235 235 Kontaktformulär finns här
Polygon - förebygg, upptäck och åtgärda fuktproblematik

Hitta skadan innan den uppstår och hantera risken

Polygon kan hjälpa dig med många svåra frågeställningar som uppstår:  

  • Hur mår vårt hus idag?  
  • Hur stor är risken att drabbas av fuktproblem?
  • Har vi redan problem med fukt? 
  • Hur förebygger vi fukt och miljöproblem i vår fastighet?  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt