Minimera kostsamma vattenskador och fuktproblem

Fuktskadesamordning
Service icon

Hitta skadan innan den uppstår och hantera risken

Det är mycket att hålla reda på i en bostadsrättsförening. Har ni exempelvis full kontroll över hur er fastighet mår? Finns det stor risk att fuktskador uppstår, har problematik redan upptäckts och finns möjligheten att förhindra att en skada ens uppstår? Polygon hjälper er att besvara dessa frågor och självklart även att hantera eventuella fuktproblem som uppdagas.


Få kontroll med en fuktstatusinventering
 

För att få kontroll över fastighetens skick behöver följande besvaras:  

  • Hur mår vår fastighet idag?  
  • Har vi problem med fukt? 
  • Hur stor är risken att drabbas av fuktproblem? 

Korrekta och tydliga svar får ni efter en statusbesiktning, vilket vi rekommenderar även om ni inte har några kända fukt- eller miljöproblem. Vi genomför då en besiktning av alla lägenheter och gemensamma utrymmen för att upptäcka eventuella pågående fukt- och vattenproblem samt inventerar där det finns risker. Resultatet dokumenteras i en rapport där risker, skador och förbättringsförslag är noterade. Underlaget kan användas i er förenings underhållsplan. 


Om en fuktskada konstateras
 

Om inventeringen visar att det finns fukt och miljöproblem hjälper vi er genom hela processen: 

  • Besiktning och åtgärdsförslag 
  • Samordning och anmälan till ert försäkringsbolag 
  • Rivning, sanering och avfuktning 
  • Återuppbyggnad 

Hur undviker vi att skador uppstår? 

Det bästa sättet att minimera kostnad och negativ påverkan är att minska risken för att skador ens uppstår. Utöver löpande underhåll och kontroller rekommenderar vi därför att uppkopplade fuktsensorer installeras i exempelvis våtrum och kök samt slitsar och schakt. Ni kan då tidigt upptäcka läckage innan de leder till mögel och miljöproblem, eftersom åtgärder kan sättas in direkt. Med skadeförebyggande teknik och skadeförebyggande arbete kan ni minimera kostnaden samtidigt som den boende påverkas mindre! 

Vi hjälper er att identifiera riskkonstruktioner och hitta skador innan de uppstår! Så teckna ett avtal och få tillgång till vår samlade expertis till ett rabatterat pris.    

 

Nå oss dygnet runt på  020-235 235 
eller maila till order@polygongroup.com 

Kontakta någon av våra experter direkt: 

Karl Åsberg   
karl.asberg@polygongroup.com 
010-451 5550 

Thomas Wahlberg  
Thomas.wahlberg@polygongroup.com 
010-451 5518 

För friskare fastigheter. Hitta skadan innan den uppstår och hantera risken.

Förebygg, upptäck och åtgärda fuktproblematik

Vi hjälper din bostadsrättsförening med att:  

Förebygga
- Inventering och besiktning av BRF-beståndet  
- Förbättringsförslag

Övervaka  
- Bevaka fastighetens lägenheter och utrymmen genom den senaste teknologin inom fuktövervakning  

Hantera  
- Rådgivning  
- Jourutryckning vid akuta läckage  
- Torkning och kontrollerad friläggning  
- Hantering och ansvar försäkringsärende 

Polygon - Hitta skadan innan den uppstår

Förebygg och övervaka - var steget före

Med skadeförebyggande teknik upptäcks läckage innan det leder till mögel och miljöproblem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt