Entreprenadkontroller

Kvalitetssäkring av åtgärder i skadeutredning

I en entreprenadkontroll hjälper vi dig att kvalitetssäkra åtgärderna som föreslås i en skadeutredning. Entreprenadkontroller är en fortsättning på en skadeutredning. Skadeutredningen har fastställt omfattning, orsak och åtgärdsförslag och för att du ska känna dig trygg med att åtgärderna utförs på rätt sätt kan vi följa med dig i projektet hela vägen.

Upphandling och kravställning

Polygon och AK-Konsult kan till exempel ha föreslagit sanering. Saneringsentreprenören genomför det praktiska arbetet och vi stannar kvar som rådgivare för att öka kvaliteten genom att stötta med kunskap. Vi kan hjälpa dig med upphandling och kravställning av entreprenör.

Vi hjälper dig hela vägen fram till slutbesiktning

Under arbetets gång följer vi vår egen utarbetade modell. Vi lämnar information till brukare som boende eller hyresgäster, vi håller entreprenören informerad och vi tar fram skydd mot dammspridning etc. Vi genomför besiktning efter utrivning, gör löpande kontroller och mätningar för att säkerställa att arbetet löper vidare på rätt sätt och avslutar med slutbesiktning.

Alltför många byggherrar och entreprenörer råkar ut för att entreprenaden inte utförs korrekt, och det leder till onödiga kostnader och merarbete. Gör inte samma misstag. Låt oss hjälpa er att få rätt resultat. 

icon
Varför välja Polygon

I över 60 år har vi framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten, fukt och miljöproblem genom att investera i människor, kunskap och teknik. Det har resulterat i industriledande lösningar för våra kunder. Dra nytta av vår erfarenhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.