Projektledare Fukt

Projektledare Fukt

Komplett stöd för byggentreprenören

Med en projektledare för fukt får du som byggentreprenör en kontaktperson för alla frågor som rör fukt genom hela projektet. Projektledare fukt hanterar all samordning och utför alla fuktrelaterade insatser med rådgivning, mätning, klimatstyrning för att underlätta och avlasta dig som är fuktsäkerhetsansvarig i ditt arbete.

Koordinerar ditt fuktarbete

Genom att anlita en projektledare fukt kan du i lugn och ro lämna över fuktfrågorna till en person som koordinerar och tar fram svar på alla fuktfrågor som dyker upp under projektets gång.