Direct Reaction Team

Minimera skador av vatten och fukt

Att snabbt vara på plats är avgörande för att minimera skador som orsakas av brand, vatten och översvämningar eller andra naturkatastrofer.

Snabb återställning av byggnader och annan egendom

För att kunna erbjuda snabb hjälp vid stora händelser har vi satt samman ett internationellt team som vi kallar Direct Reaction Team (DRT®). Vårt DRT är redo att rycka ut med kort varsel för att se till att byggnader och annan egendom återställs till sitt ursprung så snabbt som möjligt. Vi gör först en snabb bedömning av skadan för att kunna vidta rätt åtgärder. På så sätt slipper våra kunder kostsamma avbrott och skyddar sina investeringar.

  • Ständiga investeringar i kompetensutveckling och teknik gör att vi ligger i framkant inom vårt område.
  • Regelbundna interna utbildningar och workshops hålls i vårt Teknikcenter där våra tekniker utbyter erfarenheter och höjer sin kunskapsnivå.
  • Vi erbjuder även kurser för våra kunder i bland annat fuktkunskap och förebyggande åtgärder för skadebegränsning.
  • Vårt team av ingenjörer, tekniker och mekaniker delar med sig av sin expertis och erfarenhet vilket gör att innehållet i våra kurser alltid är relevant och aktuellt.