Teknikcenter för storskador

Teknikcenter för storskador

Unikt teknikcenter för akuta skador

Vårt teknikcenter i Västeuropa är en plattform för våra specialister där de kan utveckla sin kunskap. Genom att kombinera befintlig kunskap med nya processer kan våra tekniker använda den absolut senaste tekniken för att rädda skadad egendom snabbt och effektivt, och återställa den till ursprungligt skick. Samtidigt försäkrar vi oss om att vi håller högsta standard på vår tekniska kompetens. Det sänker dina kostnader och höjer kvaliteten.

Lång erfarenhet av komplexa skador

Vår långa erfarenhet från komplexa skador inom en mängd olika branscher gör att vi kan hantera en mängd olika applikationer.

Som specialister inom skadebegränsning efter brand, översvämningar och vattenskador kan vi erbjuda ett komplett utbud av tjänster:

  • 1 800m² yta.
  • CO2 jetteknik.
  • 3D laserscanning.

Vi kan också erbjuda renovering och reparationer av:

  • Maskiner och teknisk utrustning.
  • El och elektronik.
  • Verktyg.
  • Turbiner för vindkraft.