Evakuering och flytt

Evakuering och flytt

I samband med exempelvis en brand eller vattenskada uppstår behovet att snabbt rädda värden genom att packa och evakuera lös egendom på den direkta skadeplatsen.

Vi utför packning och evakuering med största försiktighet. Samtliga ägodelar dokumenteras noggrannt. 

Packning ombesörjs i särskilt anpassade flyttkartonger. Dessa förvaras sedan på pall eller rullburar i våra lokaler för att kunna göras tillgängliga för genomgång med försäkringsbolag eller om kunden är i behov av särskild egendom på kort varsel.

Vi levererar sedan lådorna vid överrenskommen tidpunkt.

Behov av saneringshjälp?

08-82 22 00 jour@refix.se