Projektledare Fukt

Projektledare Fukt

Samordnar alla insatser som rör fukt

De flesta platschefer har många ansvarsområden och saknar en dedikerad projektledare för fuktfrågor.

Med en projektledare för fukt får du en person som samordnar alla insatser som rör fukt i byggproduktionen. Vi identifierar behov av torkning, verifierar att klimatet är tillräckligt torrt med olika mätningar och vi lämnar dokumentation som bekräftar att fuktnivåerna är under kritiska gränsvärden. 

Vår konsult tar hand om:

  • Fuktplaner.
  • Fuktronder.
  • Avvikelsehantering.
  • Fuktmätning med mätningar och provtagningar.
  • Klimathållning med torkinsatser och värme.

Rådgivare till platschefen

Kort sagt - projektledaren för fukt offererar och planerar alla insatser som rör fukt i byggprojektet och är ett rådgivande stöd för platschefen. Med en konsult från Polygon och AK-Konsult får du hjälp med planering, genomförande och kvalitetssäkring av fuktarbetet i projektet.