Fuktsäkerhetssamordnare

Samordnar alla insatser som rör fukt

De flesta platschefer har många ansvarsområden och saknar en dedikerad samordnare för fuktsäkerhetsfrågor.

Med en fuktsäkerhetssamordnare får du en person som koordinerar alla insatser som rör fukt i byggproduktionen. Vi identifierar behov av torkning, verifierar att klimatet är tillräckligt torrt med olika mätningar och vi lämnar dokumentation som bekräftar att fuktnivåerna är under kritiska gränsvärden. 

Vår konsult tar hand om:

  • Fuktplaner
  • Fuktronder
  • Avvikelsehantering
  • Fuktmätning med mätningar och provtagningar
  • Klimathållning med torkinsatser och värme

Rådgivare till platschefen

Kort sagt - fuktsäkerhetssamordnaren offererar och planerar alla insatser som rör fukt i byggprojektet och är ett rådgivande stöd för platschefen. Med en konsult från Polygon och AK-Konsult får du hjälp med planering, genomförande och kvalitetssäkring av fuktarbetet i projektet. 

icon
Varför välja Polygon

Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och vi strävar alltid efter att hjälpa våra kunder med helhetslösningar, att använda ny teknik och att minimera miljöpåverkan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.