Livsmedel och industri

Rätt fukthalt i livsmedelsindustri och industri

Vi styr klimatet mot de kravställda fukthalterna för att undvika kondens, korrosion och mikrobiell påväxt i livsmedelsindustri och processindustri. Pga årstiderna varierar fuktinnehållet i luften och det kan vara svårt att styra med traditionella system. För att värdesäkra produktionen kan du anlita oss för temporär klimatkontroll.