Ytbehandling och målning

Undvik korrosion som beror på fukt

När fartyg, pipelines, cisterner och broar ska ytbehandlas måste både temperatur och luftfuktighet kontrolleras. Metallytor som utsätts för mer än 40 procent relativ luftfuktighet kan börja rosta inom bara någon timme.

Polygon har sedan 70-talet skapat ideala förutsättningar för ytbehandling och coating oavsett väderleksförhållanden. Det leder till att livslängden på coating ökar och produktiviteten maximeras.