Inventeringar

Inventeringar

Förekommer fukt, radon eller miljöfarliga ämnen?

Polygon och AK-Konsult genomför inventeringar för att ta reda på eventuell förekomst av radon, fukt eller miljöfarliga ämnen. Läs mer:

Radoninventering

Fuktstatusinventering

Miljöinventering