Omfattningsrapport

Omfattningsrapport

Skador från fukt eller vatten

När skadan är ett faktum hjälper vi till med en omfattningsrapport i kontakten mellan försäkringsbolag och fastighetsägare. Våra erfarna tekniker gör en besiktning och överlämnar en rapport som beskriver orsak och omfattningen på skadan eller skadorna som kan ha orsakats av fukt eller vatten.

Med omfattande erfarenhet av att arbeta med försäkringsbolag vet vi vilka krav som ställs för rapportering av fuktskador eller vattenskador.