Nyheter – Nyheter

Lägre driftskostnader och högre värde med gröna byggnader

Då en kasern på militäranläggningen Muskö örlogsbas i Haninge kommun utanför Stockholm skulle byggas om, ville Fortifikationsverket ta sitt ansvar för både personal och omgivande miljö. I juni 2017 ombads Polygon och AK-konsult via anlitad arkitekt Klark.Zenit Arkitekter ta fram miljökrav och miljöprogram och har samordnat hela arbetet kring miljöcertifieringen som valts, Miljöbyggnad Silver. Pre-certifieringen är nu färdig och projekteringsfasen tar vid.

Militäranläggningen, som är stor som stadsdelen Gamla stan i Stockholm, byggdes på 1970-talet och är till största delen insprängd i urberget på Muskö. Då en befintlig kasern för vakttjänstgöring skulle genomgå en ombyggnation involverades Polygon och AK-konsult för att certifiera den nya byggnaden i nivå Silver i Miljöbyggnad.  

Inventering av fukt och miljöfarliga ämnen
“Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska byggregler, myndighetsregler och byggpraxis. För nivå Silver har vi i detta projekt sett över de 16 värden som krävs för en ombyggnation”, förklarar Elin Egner, projektets miljösamordnare från Polygon och AK-konsult. “Vi har bland annat gjort inventering av fukt och miljöfarliga ämnen i materialet som ska rivas samt skrivit en åtgärdsplan för hantering. Vi har även sett över energiförbrukningen i den nya byggnaden och granskat materialet som ska användas i nybyggnationen.”

Minska risker för ohälsa och öka affärsvinsten
Undersökningar visar att gröna byggnader ofta har lägre driftskostnader, högre värde, ökad produktivitet och högre hyresintäkter. Därför har olika certifieringar gradvis blivit allt mer efterfrågade. Några ytterligare exempel på certifieringssystem är LEED, Green Building, Svanen och Nollenergihus. Miljöcertifieringar är ett verktyg för att skapa gröna och framtidssäkra byggnader, minska risker för ohälsa och öka affärsvinsten.

“I januari 2018 blev vi klara med pre-certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver”, berättar Elin Egner. “Nu övergår projektet i projekteringsfas och själva verifieringen görs om ca 1 år. Vi hoppas få fortsatt förtroende att verifiera att miljökrav och rekommendationer följts. Under Q3 2018 startar produktion och ombyggnation av kasernen,” fortsätter Elin. “Vi kan stötta produktionen genomgående och ta hänsyn till avfall, kemikalier, energi, inomhusmiljö, material och fukt. Vi kan följa med i projektet från start till mål med certifiering, verifiering och dokumentation.”

Vilka är certifieringsnivåerna?
Miljöbyggnad certifierar byggnader inom områdena Energi och Inomhusmiljö samt Material och Kemikalier. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek, och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons.

Nivå Brons är den första nivån av certifiering. För att få det så räcker det med att följa lagkrav eller existerande rekommendationer. 

För nivå Silver krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav och rekommendationer, bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

Guld-nivån är något de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, satsar på att få. Kraven som ställs är mycket höga, till exempel tillåts får inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav. Även de som bor och arbetar i fastigheten måste tycka att byggnaden är ett guldhus.

Varför en miljöcertifiering?

För de som väljer att miljöcertifiera är det en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Andra argument är:

  • lockar nya hyresgäster
  • möjlighet att ta ut högre hyra pga fastighet i gott och miljöklokt skick
  • en certifiering visar att byggnaden är i bra skick och genomtänkt
  • konkurrensmedel gentemot andra fastighetsägare
  • står för Miljö och Kvalitet!