Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador

Sjukhusen höjer ribban för fuktsäkerhet och miljökrav

Det byggs nu flera nya sjukhus i Storstockholm, vilket innebär väldiga byggnader på tusentals kvadratmeter och enorma hygienkrav att beakta ur fukt- och miljösynpunkt. Vi är involverade i ett flertal av dessa nybyggnationer i olika skeden beroende på uppdraget; fuktsakkunnig i projektering, fuktsäkerhetsansvarig i produktion samt miljö- och miljöbyggnadssamordning genom hela projektet.

En fuktsäker projektering är förutsättningen för att miljökraven ska kunna uppfyllas då kraven är kopplade till varandra. Får man fuktproblem i någon av byggnadens faser uppstår troligen mögel och dålig lukt, vilket leder till problem med inomhusmiljön. En hållbar byggnad måste vara fuktsäker! Det menar Maria Nordberg, chef Miljötjänster på Polygon och AK-konsult.

Hjälper kunden att göra rätt
“Det kan vara svårt att veta vad begreppet “Miljö” och “Fukthantering” egentligen innebär. Med vår erfarenhet hjälper vi kunden att hålla reda på det som är viktigt när det gäller lagstadgade regler och rekommendationer, men även beställarens egna krav”, förklarar Maria Nordberg. “Vi ställer rätt frågor och påminner kunden att tänka till kring behov genom att presentera nya infallsvinklar. Vad är det värt att lägga tid och resurser på? Allt för att finna den mest gynnsamma lösningen för kunden och projektet”.

“En stor utmaning vid sjukhusbyggen överlag är val av material och fuktsäkerhet. Ny kunskap om material, som exempelvis betong och dess reaktioner, kan påverka byggets tidplan rejält”, säger Göran Sjölund, fuktsakkunnig på Polygon och AK-konsult. “Så snart projektörerna har fastställt hur utmaningar ska hanteras och konstruktioner valts därefter, börjar Polygon och AK-konsults fuktsäkerhetsplanering”.

Vi har höjt byggbranschens kravnivå
Polygon och AK-konsults erfarenheter och insikter från arbete vid Nya Karolinska Solna (NKS) har höjt kravnivån gällande fuktsäkerhet och miljöfrågor i byggbranschen. Vi följer branschstandarden ByggaF och säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen, från planering till förvaltning. Genom att dessutom tidigt implementera miljökraven sparar du både tid och pengar samtidigt som det är lättare att samordna alla miljöfrågor under projektets gång.

Förtroendet växer
Januari 2014, Nya Karolinska Solna (NKS) - Solna utanför Stockholm
Fuktsakkunnig i projekteringsfasen. Ansvar för fuktsäkerhet under produktion. Ramavtal med Coor under driften för att sköta skadeundersökningar och fuktrelaterade ärenden samt samordning av verifieringen enligt Miljöbyggnad Guld.

2016, Nya Södertälje Sjukhus - Södertälje utanför Stockholm
Ansvar för den strategiska miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordningen. Under Sweden Green Building Awards i november 2017 delades Sveriges mest framstående priser ut för hållbart samhällsbyggande. I kategorin Årets Miljöbyggnad kom Polygon och AK-konsult och Södertälje Sjukhus på en hedersvärd andraplats. Nu påbörjas verifiering av certifieringen Miljöbyggnad tillsammans med driften av sjukhuset.

Juli 2017, Ersta Nya Sjukhus (ENS) - Södermalm i Stockholm
Fuktsakkunnig från beställarens sida under projekteringsfasen. Samordning av miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö samt Miljöbyggnadssamordnare från miljöprogram till bygghandling och miljöinventering av rivningsarbetet.

Oktober, 2017 St Göran - Kungsholmen i Stockholm
Ansvar för fuktsäkerhet under produktionen, miljöstyrning och Miljöbyggnadssamordnare från program till färdig byggnad.

Oktober 2017, Chopin - Huddinge utanför Stockholm
Fuktsäkerhetsansvarig under produktionen.

 

Läs mer om våra specialisttjänster och kompetenser.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Nordberg för miljöfrågor och Göran Sjölund för fuktfrågor.

Vi fick förtroendet

  • Nya Karolinska Solna (NKS) - Solna utanför Stockholm
  • Nya Södertälje Sjukhus - Södertälje utanför Stockholm
  • Ersta Nya Sjukhus (ENS) - Södermalm i Stockholm
  • St Göran - Kungsholmen i Stockholm
  • Chopin - Huddinge utanför Stockholm

I artikeln till vänster kan du läsa mer om detaljerna kring vårt uppdrag på sjukhusen.

Artikeln i pdf-format.

Det byggs nu flera nya sjukhus i Storstockholm, vilket innebär väldiga byggnader på tusentals kvadratmeter och enorma hygienkrav att beakta ur fukt- och miljösynpunkt. Vi är involverade i ett flertal av dessa nybyggnationer i olika skeden beroende på uppdraget; fuktsakkunnig i projektering, fuktsäkerhetsansvarig i produktion samt miljö- och miljöbyggnadssamordning genom hela projektet.

NKS entre Illustration White Tengbom Team