Jobba hos oss

Vår personal gör skillnaden

Varje dag möter vi människor vars egendom har drabbats av fukt- eller vattenskador. Den här situationen är oönskad och innebär en rad utmaningar som stör den ordinarie verksamheten. Därför måste vi arbeta och agera på ett sätt som inger tillförsikt och förtroende. Våra medarbetare visar äkta empati och ger stöd i kundernas situation och ser till att egendomen återställs på så kort tid som möjligt.