ventilation

Bra luft är avgörande för hälsan 
Ett av de viktigaste argumenten för bra inomhusluft är att stoppa ökningen av astma och allergi. 

Många gånger kan inomhusluften förbättras genom att öka ventilationen. Rekommendationen är att luften ska omsättas 0,5 gånger per timme, vilket betyder att all luft ska vara utbytt efter två timmar. Idag finns det bra ventilationssystem med värmeåtervinning som gör att energikostnaderna minskar för ventilationen samtidigt som inomhusmiljön blir betydligt bättre.