Seminarium

Polygon AK har under flera år konsekvent investerat i kompetensutveckling, teknik och utrustning. Vi vill under flertalet seminarium dela med oss av vår kunskap och våra kostnadseffektiva metoder, samtidigt som vi tillsammans med dig kan hitta ett arbetssätt som är värdeskapande för alla parter.

Vi strävar alltid efter att lyssna och vara den problemlösare du behöver. Med global styrka och rikstäckande närvaro i Sverige finns vi på plats när du behöver oss som mest. Vårt erbjudande innefattar fukt- och vattenskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö och temporär klimatkontroll.

Läs mer om respektive seminarium nedan:

22 augisti 2017, Lomma
Minimera utdragna säljprocesser och säkra husets värde

23 augusti 2017, Lomma
Få tid och pengar över genom energieffektiv skadehantering

29 augusti 2017, Lomma
Kostnadsbesparingar och kortare ledtider genom effektiv vattenskadehantering

30 augusti 2017, Lomma
Minimera risken att bygget försenas och undvik extrakostnader för forcering pga oväntade fuktsituationer!