Minimera utdragna säljprocesser och säkra husets värde

Avvikande lukter, gamla vindar och uppdagade fuktproblem innebär ofta en längre och mer tidskrävande säljprocess. Att åtgärda fuktskador och dålig inomhusmiljö brukar vara omständligt då en extern part måste anlitas.

Därför erbjuder vi på Polygon och AK-konsult tekniska utredningar och arbetsmetoder som gör att vi på ett diskret sätt med minimala störningar hjälper er att utreda och åtgärda skadan som skett. Våra erfarenheter av vatten- och fuktskadehantering ger dig åtgärdsförslag för att kunna hantera avvikelser effektivt.

Vi vill bjuda in dig och dina kollegor till ett seminarium där vi berättar mer om de utmaningar fukt kan medföra, hur du kan vara proaktiv i försäljningsprocessen samt presenterar ett antal lösningar på vanligt förekommande fuktsituationer. Tillsammans kan vi hitta ett arbetssätt som är värdeskapande för alla parter och framförallt säkra husets värde.

Datum           Tisdag 22 augusti 2017
Tid                  09.00-11.00 (frukost bjuds från kl 8.45)
Plats               Järngatan 11, Lomma
OSA                Senast torsdag 17 augusti

Anmäl antal deltagare här

Varmt välkommen!

Polygon och AK-konsult är expert på fukt i hus. Vi anlitas ofta i samband med att era kunder misstänker eller har upptäckt fuktproblem, vanligtvis i samband med intags- och överlåtelsebesiktning. Polygon och AK-konsult är ett oberoende företag då överlåtelsebesiktningar inte ingår i vår verksamhet.