Få tid och pengar över genom energieffektiv skadehantering

Hur behöver jag instruera mina konsulter och entreprenörer, för att få effektiva åtgärder utförda? Vad kan jag kräva av ett företag som arbetar med att hantera fukt i byggnader inom förvaltning?

Avvikande lukter, uppdagade fuktproblem och vattenskador innebär ofta segdragna och tidskrävande arbetsprocesser inom fastighetsförvaltning. Att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder vid vattenskador och inomhusmiljöproblem kan spara både stora summor och missnöjda kunder.

Vi vill bjuda in dig och dina kollegor till ett seminarium där vi berättar mer om hur våra erfarenheter och verktyg kan ge dig en effektivare vardag och minimera utdragna processer. Det kan alla parter tjäna tid och pengar på.

Vi kommer att krypa in i några detaljer som vi tror kan vara värde för er:

- Alla problem är inte lika viktiga - hur prioritera?
- Varför tar det så lång tid att torka och hur går det att skynda på? 
- Finns det regler för hur vatten och fuktskador ska hanteras? Vem är ansvarig?
- Vad ska man kräva av en rapport från en fuktexpert?
- Vad innebär fackmannamässighet inom fukt?
- Vad innehåller en skadeutredning?

Datum            Onsdag 23 augusti 2017
Tid                   08.00-11.00 (frukost bjuds från kl 7.30)
Plats                Järngatan 11, Lomma
OSA                 Senast torsdag 17 augusti till

Anmäl ditt/ert deltagande här

Varmt välkommen!

Polygon och AK-konsult har under lång tid arbetat både med att avhjälpa fuktproblem och att förebygga så att fuktproblem inte behöver uppstå alls. Fokus är kostnadseffektiva lösningar med rimliga risker.