Kostnadsbesparingar och kortare ledtider genom effektiv vattenskade-hantering

Hur behöver jag lägga upp arbetet för att utföra effektiva åtgärder och hinna med fler uppdrag? Vad har jag för rättigheter och skyldigheter i arbetet hos de skadedrabbade?

Få saker kan bromsa upp flödet i arbetsschemat som ett oväntat fuktproblem! En yta i ett badrum som inte vill torka, en olägligt uppdagad mögelhärd eller ett rör som går sönder dagen innan slutbesiktning. En bra möjlighetshantering ger dig förutsättningar för effektiva lösningar i en planerad vardag. Att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder vid vattenskador och inomhusmiljöproblem kan spara både tid, pengar och missnöjda kunder.

Polygon och AK-konsult har under lång tid arbetat både med att avhjälpa fuktproblem och att förebygga så att fuktproblem inte behöver uppstå alls. Fokus är kostnadseffektiva lösningar med rimliga risker.

Vi vill bjuda in dig och dina kollegor till ett seminarium där vi berättar mer om de utmaningar fukt kan medföra, hur du kan vara proaktiv med kvalitetssäkrade lösningar på vanligt förekommande fuktsituationer och lite kring mätningar och provtagningar som kan utföras i hus. Det kan alla parter tjäna tid och pengar på. Hur vi kan underlätta i olika situationer och vilka metoder är lämpliga för uttorkning? Vad måste vi som professionellt företag rätta oss efter i samband med återställning efter en skada - de regler som styr både er och oss? Vilka är de vanligaste problemen med avvikande lukter, gamla vindar och olika typer av konstruktioner?

Datum            Tisdag 29 augusti 2017
Tid                   08.00-11.00 (frukost bjuds från kl 7.30)
Plats                Järngatan 11, Lomma
OSA                Senast torsdag 23 augusti

Anmäl ditt/ert deltagande här

Varmt välkommen!