Minimera risken att bygget försenas och undvik extrakostnader för forcering pga oväntade fuktsituationer!

Få saker kan bromsa upp ett bygge som ett oväntat fuktproblem! En betong som aldrig vill torka, ett olägligt regn vid stomresning, ett sprinklerhuvud som körs av dagen innan slutbesiktning eller en dold fuktskada som upptäcks vid en håltagning i en renovering.

En bra risk- och möjlighetshantering ger dig förutsättningar för effektiva lösningar i en planerad vardag. Att snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder vid vattenskador och inomhusmiljöproblem kan spara stora summor och missnöjda kunder i ett senare skede.

Polygon och AK-konsult har under lång tid arbetat både med att avhjälpa fuktproblem och att förebygga så att fuktproblem inte behöver uppstå alls. Fokus är kostnadseffektiva lösningar med rimliga risker. Vi känner väl till de utmaningar en byggproduktion står inför i nyproduktion och i ROT och har delvis unika lösningar på problemen. Har vi inte lösningen tar vi fram den.

Vi vill bjuda in dig och dina kollegor till ett seminarium där vi berättar mer om hur våra erfarenheter och verktyg kan ge dig en effektivare vardag utan oväntade stopp. Det kan alla parter tjäna tid och pengar på.     

Datum          Onsdag 30 augusti 2017
Tid                 08.00-11.00 (frukost bjuds från kl 7.30)
Plats              Järngatan 11, Lomma
OSA               Senast torsdag 23 augusti

Anmäl ditt/ert deltagande här

Varmt välkommen!

Sedan 2013 är Bygga F en branschstandard, tagen av Sveriges Byggindustrier att följa då byggprojekt ska utföras med fuktsäkerhet. Polygon och AK-konsult arbetar genom att vara ett stöd för byggentreprenörer i processen från förstudie till förvaltning med de utmaningar som kan uppstå längs vägen.