Sanering

Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.

Brand-, vatten- och skadesanering

Polygon och AK-konsult erbjuder saneringstjänster och skadeservice framförallt relaterade till fastighet och lös egendom, vilket är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt. Vi hjälper dig med allt från besiktning och värdering till planering och utförande.

Vi utför sanering i alla bostads-, kontors- och industrimiljöer i områdena kring Stockholm, Avesta och Sundsvall. Våra saneringstekniker hjälper dig vid oväntade händelser såsom vattenskada och brand, men även vid planerade renoveringar.

Med rätt insats räddas mer än du tror
Sanering innebär att sätta in rätt resurser och kompetens för den aktuella skadan direkt. Att efter exempelvis brand- och vattenskador rädda och ta tillvara på de värden som finns kvar eller ta bort farliga ämnen på ett säkert sätt. Det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser. Vid varje insats utformar vi en specifik saneringsplan med de metoder som är lämpligast för det aktuella objektet. Kontakten med försäkringsbolagen sköter vi för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Vi levererar kvalitet på ett effektivt sätt samtidigt som vi möter de drabbade slutkunderna med empati och integritet. Vår sanering räddar både ekonomiska och emotionella värden.

Effektiva och så långt som möjligt miljövänliga metoder
Med gedigen kunskap om vad som fungerar bäst på olika material och olika luktproblem, nyttjar våra tekniker en rad olika metoder vid sanering. Vid luktsanering används exempelvis följande metoder:

  • Jonisering
  • Ozonering
  • Värme
  • Vaportek
  • Foggning
  • Spärrmålning 

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Serviceavtal på total fastighetskontroll
Vi erbjuder flera tjänster inom serviceområdet där vi sköter allt från början till slut. Önskar ni lägga fastighetskontrollen av era fastigheter på oss syr vi ihop ett serviceavtal. 

Övriga tjänster brandsanering, vattensanering, skadesanering

Vi erbjuder följande tjänster inom Sanering:

Brandsanering
Luktsanering
Vattenskadesanering
Mögelsanering
Asbestsanering
PCB-sanering
Specialsanering
Avloppsskador
Egendomssanering
Lösöressanering
Rivning
Bortforsling och sortering av farligt avfall

Övergripande broschyr (pdf)

Allmänna villkor (pdf)

 

Våra tjänster inom Sanering