Lösöressanering (sanering av lös egendom)

Lösöressanering (sanering av lös egendom)

Då den första akuta åtgärden är gjord, exempelvis brandsläckning, står Polygon och AK-konsults specialutbildade medarbetare redo att rädda och sanera materiella ting som finns kvar av värde. Tiden är ofta en viktig faktor. Vid exempelvis mögelangrepp eller vatten- och brandskador finns stor risk att ägodelar som möbler, kläder och övrig inredning tar skada. Genom att snabbt packa och evakuera lös egendom på skadeplatsen kan värden bevaras.

Packning och förvaring
Vi utför packning och evakuering med största försiktighet och samtliga ägodelar dokumenteras noggrant. Packning sker i nya och särskilt anpassade flyttkartonger. Förvaring sker på pall eller i rullburar i våra egna lokaler. Allt är lättillgängligt för genomgång med försäkringsbolag eller om du som kund önskar särskild egendom med kort varsel. När den skadade fastigheten är återställd kan vi transportera lösöret tillbaka till fastigheten.

Räddas det som räddas kan
Sanering av skadad egendom kan i viss utsträckning utföras på skadeplatsen, men vid omfattande skada bör föremålen avlägsnas så fort som möjligt för att saneras i våra lokaler.

Det är ofta en ekonomisk fråga ifall en särskild egendom ska saneras eller inte. Därför är beslutet en fråga som avgörs mellan försäkringsbolag och försäkringstagare.

Med effektiva saneringsmetoder kan vi rädda mer än man tror, åtminstone till godtagbart skick. Exempelvis behandlas möbler och övriga textilier med ozongas, porslin och leksaker diskas och trämaterial skuras och torkas.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Vi erbjuder även följande tjänster

  • Brandsanering
  • Vattenskadesanering
  • PCB-sanering
  • Asbestsanering
  • Mögelsanering
  • Specialsanering
  • Avloppsskador
  • Egendomssanering
  • Rivning
  • Bortforsling och sortering av farligt avfall

Behov av saneringshjälp?

08-82 22 00 jour@refix.se