Restauratie 'met lichte hand' - herstel van religieuze beelden

Op 18 februari vorig jaar nam Museum ‘t Oude Slot contact op met Projectleider Jonny Kievits van de Kunst- en antiekrestauratie service van VANWAARDE. In de nacht ervoor was een glazen schap van een vitrinekast ingestort welke vol stond met religieuze beelden en glazen stolpen. VANWAARDE heeft hierop direct een team van restauratoren ingeschakeld en is gestart met het uitzoeken en veiligstellen van de objecten zonder schade en de objecten met schade.

   

Tijdens het veiligstellen was het van groot belang om alle delen die van de objecten zijn afgebroken te registreren en veilig te stellen voor restauratie. De medewerkers van het museum hebben de collega’s van VANWAARDE geassisteerd bij het verpakken en het transport naar de vestiging in Beekbergen.

Selecteren van de beschadigde objecten

Restauratie conform behandelplan

In het atelier hebben de aangewezen restauratoren de 35 objecten bekeken en beoordeeld om vervolgens een behandelplan met kostenopgave op te stellen.

Na een periode van overleg tussen het museum, bruikleengevers, schenkers en de verzekering, heeft VANWAARDE de opdracht gekregen om de schade aan de objecten te herstellen volgens het opgestelde behandelplan.

De restauratoren hebben onderstaande werkzaamheden aan de objecten uitgevoerd;

-              Oppervlaktes reinigen

-              Losse delen verlijmd

-              Lacunes vullen en egaliseren

-              Ontbrekende delen (handen) boetseren en aanmaken

-              Retoucheren

-              Afwerklaag aanbrengen

  

Beeld voor behandeling                    Beeld na behandeling

   

Beeld voor behandeling                    Beeld na behandeling

Toen in december 2022 de delicate restauratie van de objecten klaar was, zijn de beelden teruggebracht naar het museum, en staan ze nu opnieuw prachtig tentoongesteld in een aangepaste opstelling.

24/7 calamiteitenondersteuning

Om zoveel mogelijk gevolgschade bij een calamiteit te voorkomen heeft VANWAARDE een 24/7 ondersteuning abonnement voor musea en galeries waarbij snelle inzet en hulp van de restauratoren van VANWAARDE gewaarborgd is. Tevens is een Collectie Hulp Verlening (CHV)  training mogelijk voor beheerteams, zodat iedereen bekend is met de wel of niet te nemen acties bij een onverwachte calamiteit. Vanuit een met instanties gedeelde behoefte om waardevol cultureel erfgoed voor toekomstige generaties te behouden staat VANWAARDE altijd klaar met 24/7 calamiteitenondersteuning.