Noodgeval

Direct Reaction team

Om de gevolgen en kosten van brand- en waterschades, overstromingen of natuurrampen te beperken is een snelle opvolging van groot belang. Ons Direct Reaction Team (DRT®) staat 24/7 paraat om in actie te komen.

Het belangrijkste doel daarbij is om eigendommen zo snel als mogelijk is in de originele staat te herstellen. Hiermee worden kosten van bedrijfsstilstand beperkt en investeringen van de klant veiliggesteld.

Direct na aankomst inventariseren en beoordelen wij de schade. In overleg met gedupeerde(n) en schade-expert(s) wordt vervolgens de juiste aanpak bepaald om materiële gevolgen en bedrijfsstilstand tot een minimum te beperken.

  • Door constante investeringen in vaardigheden en technologie blijft Polygon voorop lopen in innovatieve oplossingen en procedures.
  • Regelmatig worden interne trainingen verzorgd in het technisch centrum om ervaringen en nieuwe diensten met elkaar te delen.
  • Onze teams van ingenieurs en technici dragen met hun kennis en ervaring bij om de opleidingen relevant en actueel te houden.

Noodgeval 24 hr service

0800 96 600

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.