Premies voor asbest

Premies voor asbest

Asbest veilig en correct laten verwijderen brengt kosten met zich mee. Gelukkig bieden de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius asbestpremies aan. Hieronder een overzicht van alle premies

TIJDELIJKE PREMIE VOOR ZONNEPANELEN NA ASBESTVERWIJDERING

Zit je in de groensector en heb je interesse in de duurzame voordelen van zonnepanelen, maar word je gehinderd door het wettelijk verbod zonnepanelen te plaatsen op je asbestdak? Dat kan wel eens veranderen, want indien je dit jaar nog de asbest uit je dak laat verwijderen en er zonnepanelen op plaatst geniet je financiële steun van de Vlaamse regering.

NIEUW VOOR LIMBURG IN 2022

Polygon is lid van het aannemerscollectief van Dubolimburg. Wat houdt dit in? 

Indien Limburgse particulieren asbesthoudende leidingisolatie door ons laten verwijderen, wordt een deel van deze kosten (50 %) gesubsidieerd door DuboLimburg. 

Limburgse particulieren die ervoor kiezen om asbesthoudende leien of golfplaten door ons te laten verwijderen hebben recht op een premie voor de stortkosten. 

ASBESTPREMIES VAN FLUVIUS

Fluvius geeft een premie van €4,00 per m² voor de isolatie van je dak of zoldervloer. Verwijder je tijdens deze isolatiewerken asbesthoudende materialen van het dak of onderdak, dan verhoogt deze premie met €8,00 per m² (totaal: €12,00 per m²).

Aan deze financiële tegemoetkoming zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • De asbestverwijdering moet door een erkende aannemer gebeuren.
  • De ingediende facturen moet de datum, kostprijs, totale oppervlakte en het gewicht per type materiaal vermelden.
  • De asbestverwijdering en de isolatiewerken moeten binnen de 12 maanden gebeuren.

Meer informatie over deze premie vind je op fluvius.be.

ASBESTPREMIES VAN OVAM

OVAM geeft een premie voor het opstellen van een asbestinventaris in Vlaamse scholen. Ook voor de asbestverwijdering zijn er enkele subsidies.

Daarnaast ondersteunt OVAM lokale besturen met projecten rond het verwijderen van asbest, bijvoorbeeld het aanbieden van verpakkingsmateriaal, een ophaling aan huis of een groepsaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dakbedekking. Lokale besturen kiezen zelf welke projecten ze organiseren. Kijk op deze pagina voor een overzicht van jouw gemeente.

ASBESTPREMIES VAN HET VLIF

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de renovatie van stallen met asbestdaken. De afbraakwerken en afvoerkosten zelf komen niet in aanmerking voor een premie, wel de nieuwe dakbedekking. Een bewijs van wettelijke afvoering door een erkend asbestverwijderaar is noodzakelijk.

Voldoe je aan alle voorwaarden, dan betaalt het VLIF 30% terug.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.