Conditioneren tijdens oppervlaktebehandeling

Tijdelijke klimaatcontrole
Service icon

Oplossingen voor oppervlaktebehandelingen en coaten

Tijdens oppervlaktebehandelingen en coating werkzaamheden is het optimaliseren van het klimaat van belang voor een juiste hechting en uitharding. Bij te koude of vochtige omstandigheden zal condensatie ontstaan wat de juiste verwerking van de coating verstoord. Vaak worden deze werkzaamheden dan ook uitgesteld of zelfs geannuleerd bij afwijkende weersomstandigheden.

Onze experts beschikken over specifieke kennis, ervaring en technologie om de tijd tussen het straalreinigen van de oppervlakken en het aanbrengen van een nieuwe coating te verlengen. Dit betekent dat er meer flexibiliteit ontstaat in de momenten waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden, u bent niet langer afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. Daarnaast kunnen grotere oppervlakken sneller gestraald en gecoat worden. 

Corrosie en roest

Polygon klimaatcontrole SPC

Roest is een vorm van corrosie die ontstaat als ijzer reageert met zuurstof in aanwezigheid van water. Onze experts komen regelmatig in aanraking met situaties waar roest kan ontstaan. Tijdelijke klimaatcontrole biedt dan de oplossing om deze roestvorming te voorkomen. Met behulp van geavanceerde calculatieprogramma's worden de klimaatomstandigheden nauwkeurig gemeten en opgevolgd. Polygon levert een totaalpakket aan apparatuur en kennis om tijdens de oppervlaktebehandeling de juiste klimaatomstandigheden in stand te houden.

Juiste conditie voor een hoge productiviteit 

Corrosie en roest worden voorkomen door een combinatie van de juiste ontvochtiging- en verwarmingsapparatuur in te zetten. Concreet betekent dit dat binnen een paar uur na het stralen al gestart kan worden met het coaten van het oppervlak, waar dit bij de traditionele oppervlaktebehandelingen dagen en soms weken duurt. De werkwijze in samenwerking met Polygon komt ook de kwaliteit van de coating ten goede. Doordat de ontstane warmte tijdens het ontvochtigingsproces wordt gebruikt voor een betere uitharding van de coating. Deze aanpak leidt tot betere werkschema-controles, verhoogde efficiëntie en verkorte stilstand tijd. Kortom een hogere productiviteit is het einderesultaat.

Contacteer ons

0800 96 600 sos@polygongroup.com

Corrosie Alliantie

Polygon maakt deel uit van de corrosie alliantie. Dit is een Nederlands-Belgische coalitie van onafhankelijke specialisten. Wij bundelen onze kennis en werken nauw met elkaar samen ten behoeve van een efficiënte en constructieve oplossing van uw corrosieprobleem. 

Corrosie alliantie

Waar wordt onze methode toegepast?

Klimaatcontrole kan worden toegepast in iedere situatie waarbij gestraald en gecoat wordt. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan petrochemische tanks en bruggen.

Petrochemische tanks

Petrochemische opslagtanks worden regelmatig opnieuw gecoat. Tussen het zandstralen en coaten door is het staal van de tank blank. Om roest te voorkomen moet de relatieve luchtvochtigheid op dat moment lager zijn dan 40%. Roest zorgt ervoor dat de verf niet goed op het staal worden aangebracht en ongewenste en misschien zelfs gevaarlijke, verontreinigende stoffen  in de tank terecht kunnen komen.

In de tank kan ook condensatie ontstaan wanneer er vocht in de lucht zit en er sprake is van een koele buitenlucht. In dat geval is verlaging van het dauwpunt essentieel. Tegelijkertijd moet de temperatuur hoog genoeg blijven om het uitharden van de coating te versnellen. Polygon kan de ideale klimaat omstandigheden creëren om roestvorming in petrochemische tanks te voorkomen en snel een kwalitatief goede coating mogelijk maken.

Bruggen

Bruggen worden blootgesteld aan allerlei verschillende weersomstandigheden, van extreme hitte tot ijskou. Om de kwaliteit van de constructie veilig te houden is regelmatig onderhoud een vereiste. Om dit in ieder seizoen mogelijk te maken bouwt Polygon een tent om het te behandelen brugdeel heen, dit wordt bekleed met vinyl. Binnen deze tent wordt het juiste klimaat gecreëerd en gecontroleerd. Hierdoor kunnen onderhoudswerkzaamheden gedurende het hele jaar ingepland en uitgevoerd worden.

Onze ervaren en opgeleide experts adviseren u graag over de beste oplossing voor uw oppervlaktebehandeling. Neem contact op via het contactformulier of bel 0800 – 96 600.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.