Kompetens, teknik och hållbarhet

Polygon erbjuder specialisttjänster inom fukt, byggnadsskador och hållbarhet

LÄS MER

Din specialist inom fukt, byggnadsskador och hållbarhet

Polygon förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i en byggnads samtliga faser. Med rikstäckande närvaro finns vi på plats när du behöver oss som mest!

Vi erbjuder tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll, sanering och läcksökning.

Under flera år har vi konsekvent investerat i kompetensutveckling, teknik och utrustning. Därför använder vi de mest kostnadseffektiva torkmetoderna, håller en hög kvalitet i alla våra uppdrag och kan fokusera på att minimera totalkostnaden för dig som kund. Strävan är alltid att hjälpa dig med helhetslösningar och att minimera miljöpåverkan.

Vi hjälper dig i byggnadens samtliga faser

Förstudie

Fuktsäkerhetsarbetet börjar här. Vid nyproduktion och ombyggnation tillför vi kunskap om fukt. Minska risken för oförutsedda händelser!

Projektering

Vid nyproduktion och ombyggnation upprättas kravhandlingar. Metodik för fuktsäkerhet tas fram, risker och utmaningar hanteras.

Entreprenad

En byggherre och entreprenör styr byggprojektet enligt gällande lagar och regleringar. En expert inom fuktsäkerhet och fuktskador krävs. Vi säkerställer och bevakar.

Förvaltning

Bevara och utveckla fastighetens värde. Inventeringar före omfattande ändringar. Innan dålig inomhusmiljö, höga radonhalter eller skadlig fukt rapporteras.

Rivning

Avfall från miljöfarliga ämnen omgärdas av lagar och regler. Vi säkerställer rätt hantering. Vi utför entreprenadkontroll i byggnader som ska tas ner.

Nyheter

Välj Polygon!

icon
24h Jour

Vi vet att en snabb, effektiv och relevant respons är viktig för att se till att skadan och kostnaderna blir så små som möjligt. Polygon har 24h jour sju dagar i veckan för att kunna hjälpa dig när olyckan är framme. Ring oss direkt!

icon
60 års erfarenhet

I över 60 år har vi framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten, fukt och miljöproblem genom att investera i människor, kunskap och teknik. Det har resulterat i industriledande lösningar för våra kunder. Dra nytta av vår erfarenhet.

icon
Globalt skydd

Med ett globalt nätverk på över 8000 specialister och verksamhet i 18 länder försäkrar vi dig om att vi är "Always by your side" när du än behöver oss. Vi arbetar effektivt för att du ska kunna återgå till din ordinarie verksamhet så snart som möjligt.

icon
Expertis

Med spetskompetens och ledande teknik förebygger och avhjälper vi vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla byggnader. Våra erfarna tekniker och skickliga konsulter bedömer skadan och rekommenderar den mest effektiva åtgärden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt