Fuktmätning

Mätning och provtagning
Service icon

Alla typer av fuktmätningar 

För att påvisa fuktnivåer och skador eller riskområden utför Polygons fuktkonsulter fuktmätningar i betong och andra byggnadsmaterial. 

Några av de vanligaste fuktmätningarna är relativ fuktighet (RF), fuktkvot och kapillär mättnadsgrad (KMG). 

RBK-auktoriserade kontrollanter 

Flera av våra medarbetare är RBK-auktoriserade fuktkontrollanter. Det innebär att konsulterna är utbildade och godkända av Rådet för Byggkompetens för att utföra mätningar av relativ fuktighet (RF) i betong. 

När vi gör en RBK-mätning följer vi riktlinjerna i Hus AMA när vi utför mätningen och i dokumentationen som du får av oss.

Fuktlaboratorium

Specialiserat fuktlaboratorium 

I våra egna lokaler har vi ett eget fuktlaboratorium som är auktoriserat av Rådet för Byggkompetens (RBK). 

I laboratoriet kan vi med mycket hög noggrannhet bestämma olika fuktrelaterade värden i byggnadsmaterial: 

  • Relativ fuktighet (RF) 
    RF anger den relativa fuktigheten i materialets luftporsystem. I vårt laboratorium utgår vi från RBK:s riktlinjer när vi bestämmer RF-värdet.
  • Fuktkvot 
    Ett sätt att mäta mängden vatten i förhållande till mängden torrt material.
  • Kapillär mättnadsgrad (KMG) 
    Beskriver hur mycket vatten ett prov innehåller i förhållande till den maximala mängd vatten det kan suga upp kapillärt.

Standardiserade mätmetoder ökar säkerheten

I linje med RBK:s krav kontrollerar och kalibrerar vi regelbundet mätutrustningen i laboratoriet. Vi använder standardiserade NORDTEST-metoder för att bestämma fuktkvot och kapillär mättnadsgrad.

Fuktmätning i betong och avjämningsmassor

Polygon har auktoriserade tekniker som kan utföra RBK-provtagningar och GBR-mätningar.

Rådet för Byggkompetens (RBK) har fastställt ett system för fuktmätning i betong och våra fuktkontrollanter följer den detaljerade manualen till punkt och pricka med tanke på mätdjup och standardiserade mätmetoder. Det är din garanti för att mätfel undviks. Varje mätning utförs och dokumenteras på ett enhetligt sätt enligt RBK:s manual.

På motsvarande sätt utför vi GBR-mätningar av en RBK-auktoriserad tekniker för fuktmätningar i avjämningsmassor enligt den fördefinierade standarden. 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
icon
Varför välja Polygon

Med spetskompetens och ledande teknik förebygger och löser vi vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla byggnader. Våra erfarna tekniker och skickliga konsulter bedömer skadan och rekommenderar den mest effektiva åtgärden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt