Nyheter

Tillsammans för fuktsäkrare hus och byggnader i trä

Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Fukt

Flera aktörer i byggindustrin startar tillsammans ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram anvisningar för hur hus och byggnader i trä ska projekteras så att fuktrelaterade skador undviks. Akademiska Hus, Trä- och möbelföretagen, TräCentrum Norr, Cementa och Polygon står för huvudfinansieringen i projektet som utförs vid och i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Polygon.

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2022

Nyheter

Att ta oss an dagens hållbarhetsutmaningar ser vi som en integrerad del av vår leverans, något vi arbetat med under många år. Att undvika rivning av byggnadsskador och att arbeta förebyggande är två av Polygons bidrag till detta. Samtidigt gör vi ekonomiska besparingar. Ett sådant exempel är då vi sparar 750.000 kr åt försäkringsbolaget genom att torka istället för att riva.

Läs mer

Torka, inte riva – spara miljö och plånbok

Vatten och stormskador, Fukt

Ytskikten från helrenoveringen månader innan har knappt torkat då vatten fyller golvet i butikens lokaler. Firman som installerar de första avfuktarna anser att inget material går att rädda, allt bör rivas. Polygon kallas in för en second opinion då vi arbetar efter en annan strategi: torka istället för att riva. Men vi tillkallas sent i processen. Kan vi förhindra stillestånd i verksamheten?

Läs mer

Polygon Sverige förvärvar Probaco Sanering i Värmland AB

Nyheter, Sanering, Fukt

Polygon Sverige AB har förvärvat Probaco Sanering i Värmland AB och tillsammans blir vi det största skadehanteringsföretaget i Värmland.

Läs mer

Polygon Sverige AB förvärvar Probaco Sanering i Värmland AB

Nyheter

Polygon Sverige AB har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till Probaco Sanering i Värmland AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt