Nyheter

Polygon Sverige förvärvar Probaco Sanering i Värmland AB

Nyheter, Sanering, Fukt

Polygon Sverige AB har förvärvat Probaco Sanering i Värmland AB och tillsammans blir vi det största skadehanteringsföretaget i Värmland.

Läs mer

Polygon Sverige AB förvärvar Probaco Sanering i Värmland AB

Nyheter

Polygon Sverige AB har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till Probaco Sanering i Värmland AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget.

Läs mer

Poolvatten orsakar tumult på hotell

Vatten och stormskador, Fukt

En kran från ett poolsystem har läckt vatten längs sex våningar på ett hotell och påverkat många elektriska funktioner i byggnaden. Polygons expertis behövdes nu för att se hur mycket av byggnaden som skadats, vilka åtgärder som var nödvändiga och framförallt; kunde stillestånd av verksamheten undvikas.

Läs mer

Komplicerat projekt bakom anrik fasad

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Riskkonstruktioner, Miljö

I november 2017 utbryter en omfattande brand på Biblioteksgatan i Stockholm. Fastighetens innandöme totalförstörs medan stenfasaden, inspirerad av medeltida arkitektur, står kvar. Nu pågår arbetet med att bygga upp en ny fastighet innanför den unika 120 år gamla fasaden. Fastighetsägaren Hufvudstaden har anlitat Polygon som miljösamordnare för produktion inom Mark och Grund samt som beställarens rådgivare inom fuktsäkerhet i detta spektakulära projektet.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2021

Nyheter

Hållbarhet och “gröna arbetssätt” kommer att ha en avgörande inverkan på branschen i framtiden. Att undvika rivning av byggnadsskador och att arbeta förebyggande är två av Polygons bidrag till detta. Finn exempel i det spektakulära projektet som gömmer sig bakom en medeltida fasad efter att en storbrand raserat byggnaden. Eller i artikeln där ett snabbt ingripande vid en pågående vattenläcka på ett hotell leder till besparingar av både material och miljö.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt