GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI MED EN GÅVA TILL UNICEF!

Nyheter

Polygon och AK-konsult skickar inte julkort eller julgåvor i år heller. Istället skänker vi en summa till Unicefs långsiktiga arbete för att barn i hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Läs mer

Frågor och Svar - Förvärv Refix Skadesanering AB

Nyheter

För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv av Refix Skadesanering AB, har vi förberett en lista med frågor och svar.

Läs mer

Polygon och AK-konsult förvärvar Refix Skadesanering AB

Nyheter

Polygon Sverige AB har den 1 oktober förvärvat Refix Skadesanering AB. Efter förvärvet av Caliber Sanering Sverige AB den 1 april tar Polygon ytterligare ett steg för att utveckla sitt erbjudande inom sanering.

Läs mer

Lägre driftskostnader och högre värde med gröna byggnader

Nyheter

Då en kasern på militäranläggningen Muskö örlogsbas i Haninge kommun utanför Stockholm skulle byggas om, ville Fortifikationsverket ta sitt ansvar för både personal och omgivande miljö. I juni 2017 ombads Polygon och AK-konsult via anlitad arkitekt Klark.Zenit Arkitekter ta fram miljökrav och miljöprogram och har samordnat hela arbetet kring miljöcertifieringen som valts, Miljöbyggnad Silver. Pre-certifieringen är nu färdig och projekteringsfasen tar vid.

Läs mer

Nyhetsbrev Juni 2018

Nyheter

Förståelsen för konsekvenserna av en bristfällig hantering av fukt i byggnader sprider sig i branschen, vilket i förlängningen kommer att bidra till en ökad lönsamhet och lägre kostnader för skador. Inom Polygon och AK-Konsults specialområde, tjänster inom fukt och miljö, upplever vi en tydlig trend mot förebyggande arbete.

Läs mer