Nyheter

Fuktexperter sammanstrålar i Lund

Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Under byggdoktorernas utvecklingsdag, som denna gång genomfördes tillsammans med fuktsakkunnigas erfarenhetsdag på Grand Hotel i Lund, stod Polygon för merparten av föreläsningarna. Temat för dagen var fuktskador och förebyggande fuktsäkerhetsarbete som även speglades i Fuktcentrums uppföljande infodag.

Läs mer

Garage öppet under aktiv brandsanering

Nyheter, Sanering

Under mark mitt i centrala Göteborg brinner 8 bilar. Polygon anlitas att sanera skadade ytor och hantera fuktkontroller innan återställande av ytskikt i det 10.000 kvm stora garaget. Frågan är, går det att nyttja garaget medan brandskadan åtgärdas?

Läs mer

Engagemang kring miljöberäkning á la Greenhouse Gas Protocol (GHG)

Nyheter, Miljö

För att säkerställa att vi minskar miljöpåverkan inom de områden där vi kan gör störst skillnad mäter vi vårt miljöavtryck (scope 1,2,3).

Läs mer

Polygon presenterar forskningsresultat på konferens i Kina

Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Polygon presenterar forskningsresultat från en studie om skadeorsaker i hus och byggnader på den internationella konferensen DBMC XVI – Durability of Building Materials and Components – i Beijing i Kina. 

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Drygt 2450 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden slutet av juli till början av september. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt