Miljöinventering

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Har du miljöfarliga ämnen i din byggnad?

När du misstänker att det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB, asbest och kvicksilver i byggnaden kan du kalla in oss för att få det bekräftat. Vi kan göra en mer eller mindre omfattande miljöinventering, inriktad på ett eller flera ämnen. Varje ämne brukar redovisas separat, och rapporten du får beskriver hur varje material som innehåller miljöfarliga ämnen ska hanteras vid en eventuell rivning eller materialbyte. Under arbetets gång följer vi hela tiden vår beprövade utredningsmodell.

 

PCB, asbest och kvicksilver

Polygon genomför flera olika typer av miljöinventeringar för att undersöka miljöfarliga ämnen:

  • Underlag för riskbedömning inför ombyggnad.
  • Underlag för rivningsplan.
  • Underlag för att informera hyresgäster, finansiärer eller köpare om miljösituationen.
  • Miljöinventering av Innemiljö i Befintlig Bebyggelse (MIBB). I dessa uppdrag gör vi också enkätundersökningar bland brukarna i byggnaden.

 

Certifierade enligt CMF 

Våra miljöinventerare är certifierade enligt CMF och vet hur miljöfarliga material och ämnen ska saneras och hanteras på rätt sätt. 

 

Sanering samt Rivningsplan

Vi sanerar farliga ämnen såsom asbest och PCB på ett säkert sätt. Polygons medarbetare som sanerar eller river miljö- och hälsofarliga ämnen är utbildade och följer samtliga riktlinjer gällande process och skyddskläder. 

Vi kan även koppla på en rivningsplan som beskriver hur material i konstruktioner ska hanteras när en byggnad behöver rivas. Rekommenderad utrustning och skydd används och vi ser även till att det miljöfarliga avfallet hanteras på rätt sätt. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt