Miljöinventering

Har du miljöfarliga ämnen i din byggnad?

När du misstänker att det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB, asbest och kvicksilver i byggnaden kan du kalla in oss för att få det bekräftat. Vi kan göra en mer eller mindre omfattande miljöinventering, inriktad på ett eller flera ämnen. Varje ämne brukar redovisas separat, och rapporten du får beskriver hur varje material som innehåller miljöfarliga ämnen ska hanteras vid en eventuell rivning eller materialbyte. Under arbetets gång följer vi hela tiden vår beprövade utredningsmodell.

PCB, asbest och kvicksilver

Polygon och AK-konsult genomför flera olika typer av miljöinventeringar för att undersöka miljöfarliga ämnen:

  • Underlag för riskbedömning inför ombyggnad.
  • Underlag för rivningsplan.
  • Underlag för att informera hyresgäster, finansiärer eller köpare om miljösituationen.
  • Miljöinventering av Innemiljö i Befintlig Bebyggelse (MIBB). I dessa uppdrag gör vi också enkätundersökningar bland brukarna i byggnaden.

Certifierade enligt CMF 

Våra miljöinventerare är certifierade enligt CMF och vet hur miljöfarliga material och ämnen ska saneras och hanteras på rätt sätt. 

Rivningsplan

Vi kan även koppla på en rivningsplan som beskriver hur material i konstruktioner ska hanteras när en byggnad behöver rivas.icon
Varför välja Polygon

I över 60 år har vi framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten, fukt och miljöproblem genom att investera i människor, kunskap och teknik. Det har resulterat i industriledande lösningar för våra kunder. Dra nytta av vår erfarenhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.