Läcksökning

Vatten, värme och byggnadskonstruktioner

Polygon och AK-konsult kan genomföra läcksökning i ledningar för vatten och värme, och i byggnadskonstruktioner. Ledningar för vatten och värme är inbyggda i konstruktionen och där kan vi inte avgöra läckan okulärt eller indikativt. När vi undersöker lufttäthet, vattentäthet, luktproblem och drag i byggnader följer vi BBR:s och AMA:s krav och metoder. I vårt arbete hjälper vi er att följa de regler och lagkrav som finns.

Underskatta inte ett läckande rör

En läcka på bara en halv millimeter kan släppa ut 20 liter vatten i timmen. Därför brukar vi säga att du aldrig ska underskatta ett läckande rör. Genom att använda den senaste tekniken inom akustisk läcksökning, fiberoptik, värmetermografering och spårgas kan vi minimera ingreppen på väggar och golv under tiden som vi hittar läckan och åtgärd ombesörjs.

Minska driftsavbrottet

Med smart teknik kan vi hjälpa er på ett kostnadseffektivt sätt. Det minskar också driftsavbrottet under tiden som vi åtgärdar skadan.

 

Mer om täthetsprovning

Kontakta oss dygnet runt

020-235 235
icon
Varför välja Polygon

Polygons och AK-konsults skadeutredare har dokumenterat hög kompetens och lång erfarenhet som borgar för att du får rätt hjälp.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.