Lufttäthetsprovning av byggnader

Mätning och provtagning
Service icon

Så får du en tydlig bild av luftläckagen 

Täthetsprovning har blivit allt vanligare eftersom lufttäthet är grundläggande för att uppnå kraven på energisnåla hus. Täthetsprovning är också ett enkelt sätt att säkra att byggnaden är brandsäker, ljudtät och lukttät.

Polygon arbetar både med förebyggande åtgärder och med slutprovning. Men vid slutprovningen är det ett ganska omfattande arbete att göra något åt lufttätheten. Därför har vi störst möjligheter att hjälpa dig om du anlitar oss tidigt i byggprocessen.

Polygon har välutbildade tekniker och konsulter med lång erfarenhet. Vi kan hjälpa dig med en tidig ritningsgranskning som fokuserar på konstruktionens täthet. Det säkerställer att du får en trygg och smidig byggprocess. Du kan också anlita oss för att få hjälp med arbetsberedningar och utbildningar. Med en kompetent partner som alltid står på din sida lägger du grunden för en bra planering. 

Täthetsprovning höjer kvaliteten

Lufttäthet är en nyckel till många andra områden som brandsäkerhet, ljudisolering, värmeförluster och luktspridning. Att arbeta med lufttäthet ger därför många andra positiva effekter. Med grundlig täthetsprovning får byggnaden högre kvalitet, och för den som ansvarar för byggnationen betyder det en minskad risk för kostsamma viten och klagomål i efterhand om byggnaden inte lever upp till kontraktskraven.

Den provtryckning som normalt sett krävs i slutprovningen mäter däremot enbart läckagemängd. Begär alltid en grundlig täthetsprovning som tar hänsyn till fler mätpunkter som till exempel fuktsäkerhet. På det sättet kan täthetsprovning minska både driftskostnader och skadekostnader. 

Lufttäthet och fukt 

Täthetsprovning används också för att undvika fuktskador. I takt med att energikraven på byggnader ökar blir byggnaderna alltmer välisolerade, vilket i sin tur också ökar behovet av täthetsprovning. 

Äldre fastigheter med självdrag bygger på att en del värme läcker ut och håller konstruktionen torr. Men i dagens täta och energisnåla hus stannar värmen kvar inne i byggnaden. Och när konstruktionens yttre skal blir kallare gäller det att se till att den fuktiga inomhusluften inte läcker ut till det yttre skalet så att kondens och fuktskador uppstår. 

Därför används täthetsprovning för att förebygga fuktskador till följd av konvektion. Samtidigt kan täthetsprovningen bidra till minskade värmeförluster eftersom eventuella läckage syns tydligt. 

Utrustning i toppklass

Polygon arbetar efter branschstandarden ByggaL. Med testutrustningen Blower Door uppfyller vi alla teststandardens krav på provningsserier och dokumentation. När vi täthetsprovar en byggnad använder vi ofta en värmekamera. Bilderna visar tydligt var kalluft läcker in och om det finns områden i konstruktionen som har bristfällig isolering.

Ladda ner produktbladet om Täthetsprovning i pdf-format.

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
Täthetsprovning av byggnader, Polygon AK-konsult

Få en tydlig bild av luftläckage

icon
Varför välja Polygon

Med spetskompetens och ledande teknik förebygger och löser vi vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla byggnader. Våra erfarna tekniker och skickliga konsulter bedömer skadan och rekommenderar den mest effektiva åtgärden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt