Ventilation/Spårgas

Mätning och provtagning
Service icon

Spårgas upptäcker luftläckage 

Spårgasmätning är en användbar metod för att upptäcka eventuella luftläckage och studera luftrörelser. På det sättet kan vi också kartlägga hur luften rör sig i en byggnad. 

Med den här metoden visar det sig om lukt från en del av en byggnad tar sig till en annan. Vi kan också ta reda på om och i vilken utsträckning återluft förekommer, dvs om frånluft kommer tillbaka in i byggnaden via tilluften. 

Mäter kvaliteten på ventilationen 

Spårgasmätning kan också användas för att bedöma kvaliteten på ventilationen. Då mäter vi luftomsättningen för att visa hur stor del av luften som omsätts, dvs hur stor andel av luften som byts ut i lokalen under en viss tid. 

Luftflöden och luftläckage

Vi kan även ta reda på var luftläckage förekommer i byggnader och ventilationskanaler. Med en lufthastighetsmätare mäter vi luftens hastighet och kartlägger luftrörelser, och i ventilationskanaler kan vi även beräkna luftflödet. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt