Fuktsäkerhet byggproduktion

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Vi fixar fuktsäkerhetsplanen!

För att säkerställa fuktsäkerheten i produktionen bör en fuktsäkerhetsansvarig alltid finnas med i entreprenörens lokala organisation. Som ett stöd till fuktsäkerhetsansvarig kan du kalla in en fuktsäkerhetsansvarig produktion från Polygon.

Våra kunniga tekniker och konsulter hjälper dig att upprätta en fuktsäkerhetsplan med uppgifter som är lätta att genomföra och följa upp. Vi kan också hjälpa dig att skapa rutiner för att hantera och dokumentera incidenter med läckage. Om byggnaden ska miljöcertifieras ser vi till att ta fram rutiner för att på ett översiktligt sätt presentera alla fuktmätningar till projektets ledning eller till de institut som berörs.

Polygon kan även hjälpa till med arbetsberedningar för fuktkritiska moment i byggproduktionen.

Hög andel diplomerade tekniker

Polygon har en hög andel tekniker och fuktkonsulter som är diplomerade ”Fuktsäkerhetsansvarig produktion” enligt Fuktcentrums system ByggaF. Därför känner vi väl till alla rutiner för att säkerställa lufttäthet, RBK-mätningar, materialhantering och dokumentation. Med vår hjälp får du tillgång till allt stöd du behöver för ett fuktsäkert byggande och vår rutinerade personal finns alltid nära tillhands i ditt projekt.

Våra utbildade tekniker ser också till att använda rätt mätteknik på rätt plats och vid rätt tillfälle – och värderar mätresultatet baserat på erfarenhet. Med effektiv mätning är det lättare att veta hur t ex torkutrustningen ska flyttas eller kompletteras för att nå rätt resultat.

Fuktsäkerhetsansvarig produktion kan också leda arbetet med de schemalagda fuktronderna, och kan rekommendera åtgärder som till exempel en justering av temperatur och fuktnivå för att få rätt klimat. Med lång erfarenhet av skadeutredning bidrar vi till ett bättre slutresultat. 

Genomtänkta processer och system

Polygons tekniker säkerställer också att åtgärderna får rätt effekt. Dessutom överlämnar vi tydlig och spårbar dokumentation. Våra system för dokumentation är anpassade för att hantera och söka i stora mängder dokumentation. Därför åtar vi oss både större och mindre uppdrag. 

Fördelar

  • Med vår erfarenhet får du hjälp med att förebygga fuktproblem.
  • Vi följer ByggaF:s rekommendationer för fuktsäkert byggande.
  • Hos oss får du hjälp med strukturerade fuktronder och åtgärder för klimatkontroll.
  • Vi bistår även med incidentberedskap på byggarbetsplatsen.

Ladda ner produktbladet i pdf-format. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt