Luktsanering

Sanering
Service icon

Dålig lukt skapar obehag och kan tyda på innemiljöproblem i byggnaden. Polygons experter sanerar lukt relaterat till allt från brand- och tobaksrök till mögelskador.

Hitta orsaken till lukten

De molekyler som får oss att känna den otrevliga lukten avges från ämnen som satt sig ordentligt fast i ytskikt som väggar och golv. Vilken metod som används i ett saneringsprojekt beror på den aktuella skadans eller luktens omfattning. Det är inte alltid självklart vad den dåliga lukten beror på och var den kommer ifrån. Därför måste anledningen till lukten åtgärdas innan luktsaneringen påbörjas. Misstänks lukten bero på exempelvis fukt rekommenderar vi att en fuktkontroll eller fuktutredning görs före saneringen startar.

Vilka metoder används vid luktsanering?

Jonisering / Naturlig ventilation

Vid starkt doft eller efter en skada måste lokalen vädras ut ordentligt. En bra naturlig ventilation är av yttersta vikt. Jonisering innebär att man genom ett joniseringsaggregat producerar negativa joner i inomhusluften. Detta bildar syreklungor av förorenade partiklar som samlas upp i ett filter.

Jonisering är en mycket effektiv metod för att eliminera många farliga gaser som till exempel ammoniak och kolmonoxid. Metoden är även effektiv vid mögellukt och lukten av rutten mat.

Ozonbehandling / Ozonering

En ozongenerator producerar höga nivåer ozon i utrymmet som saneras, vilket gör att bakterier, mögel och allergener inte kan överleva. Olika typer av icke önskvärda lukter försvinner, då ozon bryter ner de kolföreningar som lukter är uppbyggda av.

En av fördelarna med att behandla med ozon är att det är en gas som snabbt kan sjunka djup in i inredning, kläder, textilier och byggmaterial där källan till lukten oftast finns. Även lukten i golv, väggar och tak kan tas bort genom att genomföra en ozonbehandling. Därför är metoden effektiv vid sanering av röklukt efter brand eller andra rökskador.

Foggning / Foggermetoden

En effektiv metod där man fyller utrymmet med kemisk ånga för sanering av bland annat mögel, parasiter och brandrökslukt. Foggerapparaten hettar upp en livsmedelsgodkänd glykol till gas och finfördelar den så att de 5 mikrometer stora partiklarna kan tränga in på annars otillgängliga platser.

Foggning används till fördel i större utrymmen som vindar och krypgrunder, men även i svåråtkomliga utrymmen som ventilationskanaler, trånga ”kattvindar” med mera.

Metoden är mycket mer miljövänlig än traditionell applicering med tex kompressor, då åtgången av kemikalier kan vara upp till 5 gånger mindre.

Polygon och AK-konsult använder oxiderande kemikalier, vilket betyder att de förångas. Dessa ämnen försvinner inom några dygn och lämnar inga kemiska restprodukter efter sig.

Spärrmålning / Patentering

Vid riktigt kraftig lukt kan patentering behövas, vilken utförs med skyddsutrustning. Det betyder att väggar och tak efter grundlig rengöring målas med en alkyd- eller oljebaserad spärrfärg för att försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen.

Först därefter kan ytan färdigställas med slutligt ytskikt. Notera att patentering är ett komplement och ska föregås av annan luktsanering eller behandling.

Vi samarbetar med försäkringsbolagen för att kunna lösa hanteringen av ditt ärende så smidigt som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt