Nyheter

Snabb saneringsinsats efter explosion i sockerbruk

Sanering

Natten mot lördag inträffar en explosion på sockerbruket i Örtofta, Skåne, då en av kokpannorna till följd av högt tryck sprängs. Polygon får uppdraget att sanera skadeområdet, dvs forsla bort byggmaterial som spridits inne i fabriken efter explosionen samt tvätta bort kladdig sockermassa som rinner längs väggar och tak.

Läs mer

Garage öppet under aktiv brandsanering

Nyheter, Sanering

Under mark mitt i centrala Göteborg brinner 8 bilar. Polygon anlitas att sanera skadade ytor och hantera fuktkontroller innan återställande av ytskikt i det 10.000 kvm stora garaget. Frågan är, går det att nyttja garaget medan brandskadan åtgärdas?

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Strax under 3000 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden början av juli till slutet november. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Foggning doftsanerar skola

Nyheter, Sanering, Inomhusmiljöproblem

Elever och lärare klagar på en störande kemisk doft i lokalerna och vissa stannar hemma med sjukdomssymtom. Polygon kallas in för att utreda och avhjälpa problemet. I det initiala skedet utförs fuktmätning, luktanalys och foggning. Kommer insatsen att räcka eller behövs en djupare utredning för att förbättra skolans inomhusmiljö?

Läs mer

Sanering med isblästring sparar miljoner

Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering

En brand utbryter på en vind i ett hyreshus i centrala Karlstad. Vår jour anropas för luktbehandling av de drabbade lägenheterna. Uppdraget utökas till att även sanera ca 2000 kvm brandskadad vind, vilket i slutändan sparar en nöjd kund ca 15 miljoner kronor.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt