Nyheter

Garage öppet under aktiv brandsanering

Nyheter, Sanering

Under mark mitt i centrala Göteborg brinner 8 bilar. Polygon anlitas att sanera skadade ytor och hantera fuktkontroller innan återställande av ytskikt i det 10.000 kvm stora garaget. Frågan är, går det att nyttja garaget medan brandskadan åtgärdas?

Läs mer

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Drygt 2450 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden slutet av juli till början av september. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Läs mer

Foggning doftsanerar skola

Nyheter, Sanering, Inomhusmiljöproblem

Elever och lärare klagar på en störande kemisk doft i lokalerna och vissa stannar hemma med sjukdomssymtom. Polygon kallas in för att utreda och avhjälpa problemet. I det initiala skedet utförs fuktmätning, luktanalys och foggning. Kommer insatsen att räcka eller behövs en djupare utredning för att förbättra skolans inomhusmiljö?

Läs mer

Sanering med isblästring sparar miljoner

Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering

En brand utbryter på en vind i ett hyreshus i centrala Karlstad. Vår jour anropas för luktbehandling av de drabbade lägenheterna. Uppdraget utökas till att även sanera ca 2000 kvm brandskadad vind, vilket i slutändan sparar en nöjd kund ca 15 miljoner kronor.

Läs mer

Hanterad krypgrund ger barnen sund inomhusmiljö

Konstruktion torkning, Mögelskada, Sanering, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Personal och barn på en förskola i Södertälje utanför Stockholm tycker att det luktar illa i lokalen. En rapport fastställer att grunden är i dåligt skick, vilket skapar odören. Polygon anlitas att åtgärda problemet genom att sanera, riva, fuktmäta och installera avfuktare i den 1200 kvm stora krypgrunden.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt