Kompetenser inom Fukt och Miljö

Erfarna tekniker och skickliga fuktkonsulter - vår kompetens

Med spetskompetens och ledande teknik förebygger och löser Polygon och AK-konsult vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla typer av byggnader.

Polygon och AK-konsult har under flera år konsekvent investerat i kompetensutveckling, teknik och utrustning. Det innebär att vi kan använda de mest kostnadseffektiva torkmetoderna, hålla en hög kvalitet i alla våra uppdrag och fokusera på att minimera våra kunders totalkostnad.

Kompetenser

Konsulternas och teknikernas teoretiska bakgrund skiljer sig åt, vilket bidrar till vår bredd och möjlighet att genomföra olika typer av uppdrag. Bland våra medarbetare har vi civilingenjörer, ingenjörer, geovetare, biologer och naturveta­re. Många har även en el­ler flera påbyggnadsutbildningar och certifie­ringar, exempelvis

Byggdoktor

Byggdoktorerna är, sedan 1986, ett nätverk av sakkunniga skadeutredare med mycket hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar. Byggdoktor är ett skyddat namn. Kravet för att få kalla sig Byggdoktor är dels att få godkänt på en tentamen efter särskild kurs, dels att delta i så kallade erfarenhetsmöten. En förutsättning för att klara dessa krav är att man redan har arbetat ett antal år inom ämnesområ­det och har en relativt omfattande erfarenhet.

Diplomerad fuktsakkunnig

FuktCentrum [*] vid Lunds Tekniska Högskola genomför en utbildning för fuktsakkunniga, vilken motsvarar 7,5 poängs högskolestudier. Målet med kursen är att säkerställa kom­petensen hos fuktsakkunniga och därmed säkerställa fuktsäkerheten i byggprocessen. Utbildningen genomförs under fem två-dagars­pass förlagda på LTH i Lund och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Dessutom ingår 15 dagars självstudier som görs mellan utbildningstillfällena. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Miljöinventerare enligt CMF

Personcertifieringen säkrar kompetens för en grundläggande inventering av material och funktion med avseende på yttre och inre miljö. Kraven för att erhålla certifieringen är dokumenterad allmän teknisk kunskap enligt satta kriterier, dokumenterad yrkesverksam erfarenhet från området, dokumenterad redovisning av en självständig miljöinventering och förstås att få godkänt på tentamen.

RBK auktoriserad fuktkontrollant

RBK-auktorisationen är en kvalitetssäkring och innebär att fuktkontrollanten är utbildad och godkänd av RBK, Rådet för ByggKompetens, att utföra mätningar av relativ fuktighet (RF) i betong.

Certifierad miljöbyggnadssamordnare

Utbildning och certifiering anordnas av Swedish Green Building Council och visar att personen har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller för ett befintligt bestånd. För att bli personcertifierad krävs bas- och certifieringskurs i Miljöbyggnad samt ett godkänt kunskapsprov.

Fuktsäkerhetssamordnare

I ByggaF finns krav på Fuktsäkerhetsansvarig i produktionen. FuktCentrum [*] vid Lunds Tekniska Högskola genomför en kurs för Fuktsäkerhetsansvarig. Målet med kursen är att säkerställa kom­petensen hos fuktsäkerhetsansvarig och därmed säkerställa fuktsäkerheten i byggprocessen. Utbildningen genomförs under två dagar. Dessutom ingår handledda självstudier och kursavslut med en skriftlig tentamen. Erfarenhet inom byggbranschen och förståelse för branschens utmaningar krävs.

Fukttekniker

Efter gymnasieexamen inom byggnadsteknik genomgås en intern påbyggnadsutbildning inom fukt- och vattenskador enligt Polygon Sveriges utbildningsplan. Minst sex månaders praktisk dokumenterad erfarenhet inom fukt- och vattenskador krävs plus erfarenhet av arbete med fuktskador inom bygg och fastighetsbranschen.

 

[*] FuktCentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information inom fuktområdet i byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv. I FuktCentrum ingår avdelningar vid LTH, SP, Chalmers och KTH. Sammanlagt verkar ett 40-tal forskare och tekniker inom ramen för FuktCentrum.

Spetskompetenser

  • Byggdoktor
  • Diplomerad fuktsakkunnig
  • Miljöinventerare enligt CMF
  • RBK auktoriserad fuktkontrollant
  • Certifierad miljöbyggnadssamordnare
  • Fuktsäkerhetssamordnare
  • Fukttekniker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt