Förebyggande läcksökning

Torrprovning med gas

Vid nyproduktion eller när ledningar har bytts i om- och tillbyggnad kan vi genomföra täthetsprovning med gas. Syftet är att upptäcka läckor och genomföra en förebyggande läcksökning i vatten och värmeledningar i samband med att systemen driftsätts.

Torrprovningar genomför vi på uppdrag av fastighetsägare och byggentreprenörer. Kontakta oss så berättar vi mer!