Nyhetsbrev Juni 2017

Nyheter

Sommaren är här och med den även risken för både skyfall och hög luftfuktighet. Minimera problem med inomhusmiljö och byggskador genom att mäta fukt på rätt sätt. Läs mer här om både utmaningar och lösningar! Nya tuffare krav på fukthantering följer Sveriges miljömål. Polygon och AK-konsult är delaktiga i utvecklingen. Är du uppdaterad?

Läs mer

Polygon och AK-konsult fuktsäkrar produktionsansvariga

Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter

Kostnaderna för att misslyckas i produktion med fuktfrågor överstiger ofta kostnader för att minska riskerna - mångdubbelt. Därför är det ofta bra riskhantering att fokusera på fuktfrågor. En förutsättning för att kunna sätta in kostnadseffektiva insatser är dock att veta vad som styr och vilka åtgärder som är effektiva.

Läs mer

Gemensam insats kring mättekniker och kemiska föroreningar

Nyheter

Att mäta emissioner i inomhusmiljö på ett relevant sätt är svårt. Kemiska mätningar har utvecklats till att fokusera allt mer på hälsoaspekter av inneluften. Tidigare nyttjades mätningarna främst som redskap i sökandet efter fuktskador och källor till obehagliga lukter.

Läs mer

Vikten av god inomhusmiljö

Nyheter

Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam. Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Läs mer

Fuktsäkra och undvik kostsamma överraskningar

Nyheter

Under sommarhalvåret ökar mängden kasserade varor i alla industrier som tillverkar, förvarar eller transporterar produkter. Orsaken är ofta för hög fukthalt, vilket kan leda till besvär såsom ökade halter av mikroorganismer i både sterila och rena miljöer.

Läs mer