Krypgrundsavfuktning

Avfuktning
Service icon

Fukt och mögel i krypgrunden kan bli dyrt. Åtskilliga husägare har tvingats reparera sina skadade hus för stora summor då de inte har åtgärdat fuktproblemen i tid.

Skapa en sund boendemiljö

Polygon sanerar skador och installerar avfuktare av olika fabrikat i krypgrunden. Avfuktaren torkar ut luften så att den relativa luftfuktigheten sänks till en låg och jämn nivå året runt, vilket medför att mögel och röta inte börjar växa. Gemensamt för alla krypgrundsinstallationer är att marken i grunden täcks med en åldersbeständig plastfolie, samtidigt som alla ventiler i grundmuren tätas.

Avfuktaren har en elektronisk styrcentral med larmfunktion som känner av luftfuktigheten. Avfuktaren arbetar bara när den relativa luftfuktigheten är för hög, vilket sänker driftskostnaden till ett minimum. Den elektroniska reglercentralen kan placeras var som helst i bostaden där den är lätt tillgänglig för avläsning.

Vill du ta reda på om just ditt hus är en sund miljö, behöver du hjälp med att åtgärda fukt och mögel, eller vill du bara ha några goda råd?

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt